Zakrywanie ust i nosa

maska-chirurgiczna-61.jpeg

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach we współpracy z Policją kontrolują rejony placówek handlowych i instytucji publicznych z uwagą na obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w przestrzeni zamkniętej. W ostatnim czasie widoczne było rozluźnienie przestrzegania zasad sanitarnych wśród ludzi. Brak maseczki na twarzy w obiekcie zamkniętym stanowi wykroczenie określone w dyspozycji art. 116 par. 1a Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 46a oraz 46b pkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także art. z par. 25 ust. 1 pkt 2 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Funkcjonariusz ujawniający takie wykroczenie może zastosować sankcje przewidziane przepisami prawa poprzez pouczenie, nałożenie mandatu karnego czy też skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Do obowiązków strażników miejskich należy również kontrola przebywania osób na kwarantannie oraz izolacjach domowych. Działania krapkowickich strażników mają na celu obciążyć inne służby w zakresie walki z epidemią COVID-19.