Nowa Komenda Policji

W 2019 roku Gmina Krapkowice przekazała w formie darowizny działkę przy ul. Opolskiej na rzecz budowy nowej komendy. Dziś uroczyście oddano budynek do użycia. Nowa komenda z pewnością poprawi warunki pracy krapkowickich policjantów. Ma także jak najlepiej służyć lokalnej społeczności zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny. Budowa nowej komendy została sfinansowana ze środków inwestycyjnych Policji w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych obejmującego lata 2017-2020. Koszt inwestycji szacowany jest na blisko 17 milionów złotych. Wszystkim policjantom i pracownikom komendy życzymy aby nowa siedziba przyczyniła się do jeszcze lepszych rezultatów ich pracy.