Będzie remont stadionu w Otmęcie

Dzięki staraniom Gminy Krapkowice udało się pozyskać dofinansowanie i otmęcki stadion przejdzie poważny remont. Pierwszy etap projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie:

  • przyłączenie stadionu do sieci kanalizacji sanitarnej
  • wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego
  • budowę monitoringu obiektu wraz z przyłączeniem go do sieci
  • wykonanie rozbudowy i modernizacji instalacji elektrycznej
  • dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

Modernizacja w znacznym stopniu podniesie jakość obiektu i przystosuje go do dzisiejszych oczekiwań użytkowników stadionu. Pozwoli to również na organizacje jeszcze większej liczby imprez sportowych i kulturalnych na tym obiekcie.

 

Koszt pierwszego etapu przebudowy to 431 000,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 295 800,00 zł. Prace muszą zakończyć się najpóźniej do końca 2022 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.