Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Krapkowice

Przyłącze energetyczne na placu wiejskim w Żużeli, wyposażenie placu rekreacyjnego w Pietnej, nowe drzwi w domu spotkań w Dąbrówce Górnej czy namioty biesiadne z wyposażeniem w Kórnicy i Żywocicach. To zadania zrealizowane w gminie Krapkowice w 2021 roku przy wsparciu ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz środków Gminy Krapkowice.

IMG_3551.jpeg

23 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura oraz burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura wręczyli sołtysom tablice informacyjne oraz podziękowali za udział w projekcie.

"Odpowiadacie na potrzeby Waszych mieszkańców, stale dążycie do podnoszenia jakości życia w Waszych miejscowościach. Dziękuję za Waszą codzienną pracę, za zaangażowanie" mówiła pani marszałek.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to wsparcie udzielane na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. "Takie projekty jeszcze bardziej mobilizują sołtysów i rady sołeckie do czerpania ze środków. Liczymy też na wsparcie w przyszłości. Obiecuję, że Gmina Krapkowice dofinansuje pomysły, które realizowane są dla dobra mieszkańców" mówił burmistrz Andrzej Kasiura. 

Łączne koszty realizacji zadań wyniosły 63 864,99 zł, z czego 25 000,00 zł stanowiła dotacja, a 38 864,99 zł wkład własny Gminy Krapkowice, w tym częściowo środki z Funduszu Sołeckiego.

Bardzo ważnym aspektem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest zaangażowanie mieszkańców sołectw w realizację każdego z zadań.  Idąc za dobrym przykładem: Kórnicy, Dąbrówki Górnej, Pietnej, Żywocic i Żużeli, w

2020 roku: Gwoździc, Nowego Dworu Prudnickiego i Ściborowic, do aplikowania o dotację celową na 2022 rok z projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022, przygotowują się już kolejne sołectwa z Gminy Krapkowice.

 

Projekty zrealizowane.jpeg