Prognozowana jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10. 

Obszar ryzyka.png

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10.pdf (487,20KB)