KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ NA LATA 2014 -2020

ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ NA LATA 2014 -2020

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 19.05.2014 r. :

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Do pobrania:

DOCFormularz_zglaszania_uwag_do_Strategii_rozwoju_Aglomerac.doc (36,50KB)
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko_Strategii_rozwoju_A.pdf (2,33MB)
PDFProjekt_Strategii_rozwoju_Aglomeracji_Opolskiej_na_lata_.pdf (7,69MB)