Szkolenie kadry kierowniczej gminy Krapkowice

8 października 2021 roku dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Krapkowice wzięli udział w szkoleniu na temat: „Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych”. Głównymi celami szkolenia było:

  • Systemowe ujęcie perspektywy zarządzania.
  • Domeny odporności psychicznej – wprowadzenie do Modelu odporności psychicznej 4C
  • Identyfikacja własnych mocy psychologicznych oraz obszarów do rozwoju. Określenie kierunku pożądanej zmiany rozwojowej w obszarze własnej odporności psychicznej.
  • Związek nawykowych strategii radzenia sobie ze stresem ze skutecznością lidera.
  • Budowanie odporności  - praktyczne sposoby wzmacniania odporności psychicznej.
  • Wartościowe zarządzanie, strategie zarządzania emocjami i stresem oraz wzmacniania poczucia wpływu przez liderów. Odwaga w przywództwie – 4 kompetencje autentycznego lidera.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli IMPULS w Olsztynie w ramach doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej oświaty. Szkolenie miało charakter treningu zorientowanego na kształtowanie kompetencji zarządczych.