• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Seniorzy w Centrum Ochrony Bioróżnorodności

11 i 12 października odbyły się wyjazdy edukacyjne z warsztatami przyrodniczymi dla Seniorów z gminy Krapkowice do Centrum Ochrony Bioróżnorodności w Zamku Moszna. Uczestnicy brali udział w wykładach oraz warsztatach na temat bioróżnorodności w ramach projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.
Seniorzy mieli okazję poznać wartości ekosystemu oraz  podnieść swoją świadomość na temat zagrożeń dla bioróżnorodności m.in. wobec zmian klimatu, nabyli i utrwalili wiedzę, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo w ramach wyjazdu Seniorzy zwiedzali  wnętrza zamku hrabiowskiego rodu Winckler. 

 

 

Bio_logotypy.png

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr BSW.042.28.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku.  
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).