• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Październikowa deratyzacja

ile-zyje-szczur.jpeg

Październik to obok marca miesiąc, w którym na terenie gminy Krapkowice przeprowadzana jest deratyzacja. Odbywa się ona zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1880). Pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach corocznie do podmiotów objętych obowiązkiem deratyzacji wysyłają powiadomienia o konieczności jej realizacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach wybiórczo fizycznie kontrolują przestrzeganie przepisów przez wytypowane podmioty. Za niedopełnienie obowiązku deratyzacji można nałożyć mandat karny.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).