• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży do Centrum Ochrony Bioróżnorodności

7 września 2021 roku rozpoczęły się wyjazdy edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież z gminy Krapkowice uczestniczy w lekcjach bioróżnorodności na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej w ramach projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane są od 7 września do dnia 26 października 2021 roku. Uczestnicy wyjazdów edukacyjnych poznają interesujące gatunki flory i fauny, w tym te objęte ochroną. Dowiadują się także, jak dbać o bioróżnorodność i przyrodę. Podczas lekcji nie brakuje  także elementów historii. Uczniowie zwiedzają wnętrza zamku i poznają historię hrabiowskiego rodu Winckler.

 

 

 

 

Bio_logotypy.png

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr BSW.042.28.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku.  
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).