Plener malarski w Mosznej

Letni krajobraz Zamku stał się inspiracją dla uczestników pleneru malarskiego zorganizowanego w 1 i 2 września 2021 roku w Mosznej. Plener pod hasłem „LATO” zorganizowany został w ramach projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. W plenerze uczestniczyli lokali artyści należący do Stowarzyszenia Twórców i Artystów „PASJA”, dla których przyroda okazała się doskonałym źródłem natchnienia do stworzenia pięknych i malowniczych obrazów.

DSC00478.jpeg

Bio_logotypy.png

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr BSW.042.28.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku.