• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych

26 sierpnia w Krapkowickim Domu Kultury odbyła się narada dyrektorów związana z  nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2021/2022. W trakcie spotkania dyrektorzy uczcili pamięć śp. Antoniego Chlipały wieloletniego dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura wręczył podziękowanie pani Danucie Glince za długoletnią i twórczą pracę na stanowisku dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach oraz  dokonał uroczystego wręczenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach pani Elżbiecie Nagel, która obejmie funkcję dyrektora od 1 września 2021 roku. Burmistrz przywitał w gronie dyrektorów panią Magdalenę Macioszek dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach. Włodarz miasta przekazał gratulacje nowo powołanym dyrektorom i życzył satysfakcji ze sprawowania funkcji dyrektora.

W gronie dyrektorów placówek oświatowych nastąpiło uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom następujących placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach, Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach oraz dwóm nauczycielom z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach.

Merytoryczną część narady w głównej mierze poświęcono omówieniu zasad realizacji programów edukacyjnych, w których uczestniczy Gmina Krapkowice:

Ø  „Priorytet III Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa dla Szkół i Przedszkoli na lata 2021-2025,

Ø  przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” dotyczącego sfinansowania 80% kosztów organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół,

Ø  projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapewniającego uczniom bezpłatny udział w warsztatach edukacyjnych w Mosznej, 

Ø  Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

Ø  Organizacja dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów – uruchomionych w szkołach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19, dyrektorzy zostali zapoznani z obowiązującymi na nowy rok szkolny 2021/2022 wytycznymi przeciwepidemicznymi.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).