Kolejna linia autobusowa w gminie Krapkowice

Mieszkańcy Żużeli, Ligoty Krapkowickiej i Żywocic będą mogli korzystać z nowego połączenia autobusowego. Gmina Krapkowice rozumiejąc potrzeby mieszkańców, zwłaszcza uczniów szkół średnich, którym organy prowadzące (powiaty) nie gwarantują dojazdów do szkół, postanowiła rozwiązać ten wielomiesięczny pat.

Wespół ze Związkiem Powiatowo - Gminnym "JEDŹ Z NAMI" uruchamiamy od 1 września br. nową linię, która kursować będzie z Żużeli przez Ligotę Krapkowicką, Żywocice do Krapkowic-Otmętu i z powrotem. Nowe połączenie pozwoli w szczególności na poranny dojazd do szkół uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach, jak też Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach – mówi Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

Nowa linia liczyć będzie 11 km długości, pierwszy autobus wyruszy z Żużeli o 7:30, tak aby dowieźć pasażerów o 7.50 do Otmętu, poza tym zaplanowano także dwa kursy w ciągu dnia i dwa w godzinach powrotu uczniów ze szkół i dorosłych z pracy.

Dlaczego gmina organizuje te przejazdy? Stale rosnące ceny paliwa, spadek liczby pasażerów oraz głównie nierentowność przejazdów na poszczególnych liniach autobusowych doprowadziły do kolejnych likwidacji połączeń. Tak stało się też w 2019 roku z przewoźnikiem obsługującym połączenie z Krapkowic do Kędzierzyna-Koźla. Mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a nie posiadający swojego środka transportu, zostali praktycznie pozbawieni dojazdu do miast powiatowych – do Kędzierzyna-Koźla, do Krapkowic czy też do Opola, a więc do miejsc pracy, do lekarza czy też na zakupy.

Zmiana przepisów prawnych umożliwiła co prawda mieszkańcom Żużeli, Ligoty Krapkowickiej i Żywocic skorzystanie z przejazdów autobusami, jakimi dowożeni są uczniowie do szkoły podstawowej i dzieci do przedszkola w Żywocicach, jednak nie rozwiązywało to problemu dojazdu do miasta. Autobus musiał bowiem zawracać, aby „obsłużyć” drugim kursem także trasę do Pietnej i Borku.     

Jak mówi Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura – „samorząd Gminy Krapkowice nie chce być bierny, kiedy powstaje coraz większa bariera dla mieszkańców w równym dostępie do edukacji publicznej, służby zdrowia oraz innych usług publicznych. Jeżeli z problemem nie mogą sobie poradzić samorządy powiatowe, które twierdzą, że nie są, albo nie chcą być organizatorem transportu publicznego, trzeba podjąć rękawicę i temat załatwić. Jako, że temat pośrednio rozwiązuje problem dojazdu do szkół średnich, dlatego też będziemy zwracali się do Zarządu Powiatu Krapkowickiego o dofinansowanie tej linii”.