• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2021 ROKU

W okresie od 27 września do 21 października 2021 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Komisja pracuje w dni robocze od godziny  8.00.

Kwalifikacje wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów
i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 26 lipca  2021 roku Wojewoda Opolski ogłosił w drodze Obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województwa opolskiego. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Więcej informacji -> https://wkuopole.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/kwalifikacja-wojskowa-w-2021-roku/

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).