Turniej wiedzy pożarniczej - eliminacje

W dniu 20 marca 2014 roku w odbyły się Miejsko-Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Wzięli w nim udział uczniowie, uzyskujący najlepsze wyniki w eliminacjach rozgrywanych szkołach z terenu naszej gminy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.

Chcąc w większym stopniu przybliżyć wiedzę o pożarnictwie, po przeprowadzonym turnieju, uczestnicy konkursu uczestniczyli w pokazach sprzętu pożarniczego połączonego z dyskusją w Komendzie PSP w Krapkowicach. Uczniowie mogli się również zapoznać z funkcjonowaniem centrum dowodzenia, poznać cały proces alarmowania począwszy od próbnego zgłoszenia telefonicznego na nr 112 lub 998, poprzez uruchomienie alarmu w budynkach aż do wyjazdu samochodów bojowych.

Po pokazach, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom turnieju wiedzy pożarniczego.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa szkół podstawowych:

I miejsce – KAMIL CIĄGŁO - ZSS Nr 1 w Krapkowicach.

II miejsce – HOJNIAK PATRYCJA– ZSS Nr 1 w Krapkowicach.

III miejsce – KWAŚNICKI DAWID - ZSS Nr 1 w Krapkowicach.

Kategoria wiekowa gimnazjum:

I miejsce – Dawid Urbanek - ZSS Nr 1 w Krapkowicach

II miejsce – RYCHTER ARTUR - ZSS Nr 1 w Krapkowicach.

III miejsce – KUREK DENIS - ZSS Nr 1 w Krapkowicach.

Do etapu powiatowego przechodzą osoby które zajęły dwa pierwsze miejsca z każdej poszczególnej kategorii wiekowej. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.