Prawa przez cały rok

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjna dotyczącą praw pracowników w UE pod nazwą:

Rights for all seasons – PRAWA PRZEZ CAŁY ROK

Zwraca ona szczególną uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. Kampania ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych. W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES. W ramach kampanii polska sieć EURES planuje uruchomić działania skierowane do osób zainteresowanych praca sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące kampanii  są publikowane na stronie internetowej:  https://eures.praca.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania serwisu EURES!

Eures.jpeg