O zabezpieczeniu przeciwpowodziowym i nowych inwestycjach na Odrze

12 lipca burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura spotkał się z wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim oraz panią wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanną Donath-Kasiurą. Spotkanie zdominował temat Odry, bezpieczeństwo mieszkańców oraz jedna z największych prac hydrotechnicznych przeprowadzanych w Krapkowicach w ciągu wielu ostatnich lat - modernizacja śluzy. Burmistrz, wojewoda oraz wykonawca inwestycji Andrzej Kulpa złożyli symboliczne wieńce pod Pomnikiem – Wodowskazem na placu Eichendorffa. To dwadzieścia cztery lata temu wielka woda wdarła się do wielu miast, także do Krapkowic. By poprawić nasze bezpieczeństwo potrzebne są inwestycje, burmistrz oraz wojewoda wizytowali dziś jedną z największych. Przypomnijmy, 6 lipca przy śluzie w Krapkowicach oficjalnie rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”. Zadanie obejmuje budowę nowej komory o długości 190 i szerokości 12 metrów, wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym (wrota wsporne, zamknięcia kanałów obiegowych, zamknięcia remontowe). W ramach inwestycji przebudowana zostanie także istniejąca komora pociągowa, zmodernizowane zostaną obiekty towarzyszące oraz infrastruktura na śluzie w Krapkowicach. Koszt zadania to blisko 210 mln zł. Wykonawcą tej inwestycji o standardzie międzynarodowej drogi wodnej (V klasy żeglowności) jest  krapkowicka firma POM. Przypomnijmy, to także ta firma była wykonawcą Pomnika – Wodowskazu.