• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Burmistrza Krapkowic

Informuję, ze w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice” wybrana została firma P. H. U. Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Św. Jerzego 1A.

Mając na uwadze powyższe nastąpi konieczność wymiany pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy posiadają pojemniki dostarczone przez firmę Veolia Usługi dla Środowiska S. A. będą zobowiązani do ich oddania. Firma P. H. U. Komunalnik  Sp. z o. o. dostarczy właścicielom przedmiotowych nieruchomości pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie ze złożona deklaracją. Jednocześnie chciałbym poinformować mieszkańców, że proces podstawienia pojemników będzie przebiegał przez cały kwiecień 2014 roku, wobec czego w przypadku nieotrzymania pojemników lub worków przed planowana zbiórką danej frakcji odpadów komunalnych mieszkańcy w okresie przejściowym czyli w kwietniu będą mogli oddawać odpady komunalne w dowolnych workach.

W związku  z wyborem firmy, która rozpoczyna działanie na terenie naszej gminy proszę mieszkańców również o wyrozumiałość w związku z brakiem możliwości przekazywania odpadów selektywnie zebranych (tj. m.in. gruzu, odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych itd.) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Mobilne PSZOK-i zostaną uruchomione począwszy od maja 2014 roku i będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. O miejscach usytuowania MPOSZK-ów poinformuję mieszkańców w odrębnym komunikacie, który ukaże się pod koniec kwietnia 2014 roku.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).