Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Polska, zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce.

Bez tytułu.png

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

Obowiązek ten spoczywa na:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu ze współwłaścicieli budynku,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Ta forma umożliwia złożenie deklaracji bez wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Link do aplikacji ZONE: http://www.zone.gunb.gov.pl/

Do pobrania:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne PDFdeklaracja-A-29.06.2021.pdf (234,99KB) 
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne PDFdeklaracja-B-29.06.2021.pdf (259,83KB)