Wydłużenie terminu składania wniosków na unieszkodliwienie azbestu

Burmistrz Krapkowic zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursu na dofinansowanie do zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Krapkowice będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Jednocześnie informuje, że jest to już ostatni konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Opolu, w którym można wziąć udział.

Mając na uwadze powyższe przedłuża się termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2021 roku do godz. 15:30. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, parter).

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do złożenia wniosku.

 

Wniosek do pobrania:

DOCwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021 r..doc (144,00KB)

PDFwniosek na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2021 r..pdf (448,28KB)