XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

   z porządkiem obrad:

 

       1.  Otwarcie  XXVI Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  22.04.2021 r.

     do 24.06.2021 r.

3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11

     porządku obrad.

4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania.

      6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem 

            z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2020 rok.

     Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2020 rok .

7.  Realizacja wniosków za 2020 rok.

8.  Stan przygotowań  instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych                                   

     do Akcji Lato 2021.

9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi

     i lokalami socjalnym.

    10. Podjęcie uchwał:      

    11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz  w och

    12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

    13.  Zakończenie  XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady  :

 

1) 21.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 1400Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:  organizacja roku szkolnego 2021/2022, sprawy organizacyjne i  kadrowe  w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice; informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie Krapkowice, informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkolu. 

 

2) 22.06.2021 r. (wtorek) godz.1400- Komisja Spraw Społecznych- w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach-  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS. Omówienie zagadnień nt. cmentarzy istniejących w Krapkowicach i budowy nowego cmentarza.

 

3) 23.06.2021 r. (środa) godz.1400- Komisja Gospodarki i Finansów- w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych na projekty realizowane przez Gminę Krapkowice.