Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych:
- do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dz. 425 m. 19, obręb: Krapkowice,
- do sprzedaży w drodze przetargu -  dz. 206/3 m. 2, obręb: Steblów,
- do zbycia na rzecz najemcy budynek mieszkalny i budynki użytkowe - dz. 206/2,  mapa 2, obręb Steblów ".

Do pobrania:

PDFZarządzenie 762,2014.pdf (136,64KB)

PDFzarządzenie 763,2014.pdf (134,99KB)

PDFzarządzenie 764,2014.pdf (142,17KB)