• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Projekt bez tytułu (2).png

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„BUDOWA ULICY MEBLARSKIEJ W KRAPKOWICACH”

 

DOFINANSOWANIE: 358 882,22 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 598 137,03 zł

 

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest budowa 160,00 m drogi gminnej ulicy Meblarskiej  w miejscowości Krapkowice wraz z przebudowę skrzyżowania ulic Meblarskiej i Osiedle Fabryczne na długości 35,50 m.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego. Poprzez realizację przedmiotowej inwestycji mieszkańcy będą mieli  zapewniony dogodny dostęp do przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Stworzone zostaną korzystne warunki sprzyjające podniesieniu atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej ww. podmiotów.

 

Projekt bez tytułu (2).png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„BUDOWA DRÓG W REJONIE ULIC AZALII I PRUDNICKIEJ W KRAPKOWICACH”

 

DOFINANSOWANIE        6 775 504,20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      11 300 502,00

 

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest budowa 3541,11 mb dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach.

Planuje się, że budowa dróg objętych projektem stworzy dogodne warunki rozwoju oraz zachęci potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się
w Krapkowicach. Dzięki budowie dróg nastąpi: zapewnienie komunikacji terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z miastem Krapkowice oraz innymi ośrodkami zewnętrznymi i wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców, nastąpi umożliwienie oraz poprawa dostępności do: instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne, do instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, do lokalnych punktów działalności gospodarczej, do lokalnych stref aktywności gospodarczej, do nieruchomości, na których są lub będą realizowane inwestycje w mieszkalnictwo. Na budowanych odcinkach dróg nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko spowodowania wypadku i ryzyko ulegnięcia wypadkowi, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu. Planuje się, że poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych.

Projekt bez tytułu (2).png

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„PRZEBUDOWA UL. KOPERNIKA W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE”

 

 

DOFINANSOWANIE: 306 963,91 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 511 606,51 zł

 

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest przebudowa 195,50 m drogi gminnej ulicy Kopernika  w miejscowości Krapkowice wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej- w ciągu ulicy Leśnej na odcinku 21m.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne  oraz miejsc publicznych zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji.  W wyniku przebudowy poprawie ulegnie płynność ruchu drogowego co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców. 
Na przebudowanym odcinku drogi poprzez poprawę stanu nawierzchni nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko wypadkowości, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu.

Projekt bez tytułu (2).png

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zadania pn.:

„ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. 3 MAJA W KRAPKOWICACH”

Gmina Krapkowice pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację
w roku 2021 zadania pt. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Krapkowicach”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wynosi 29 382,10 PLN, a wartość całej inwestycji to 36 727,63 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynianie się do podniesienia poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze gminnej
w miejscowości Krapkowice w obrębie przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w ciągi ul. 3 Maja w Krapkowicach poprzez przebudowę przejścia dla pieszych. Dodatkowo przejście to zostanie oznakowane latarniami oraz oznakowaniem pionowym.

Miejsce realizacji inwestycji zostanie także oznakowane tablicą informującą o dofinansowaniu
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).