• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„BUDOWA DRÓG W REJONIE ULIC AZALII I PRUDNICKIEJ W KRAPKOWICACH”

 

DOFINANSOWANIE        6 775 504,20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      11 300 502,00

 

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest budowa 3541,11 mb dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach.

Planuje się, że budowa dróg objętych projektem stworzy dogodne warunki rozwoju oraz zachęci potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się
w Krapkowicach. Dzięki budowie dróg nastąpi: zapewnienie komunikacji terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z miastem Krapkowice oraz innymi ośrodkami zewnętrznymi i wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców, nastąpi umożliwienie oraz poprawa dostępności do: instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne, do instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, do lokalnych punktów działalności gospodarczej, do lokalnych stref aktywności gospodarczej, do nieruchomości, na których są lub będą realizowane inwestycje w mieszkalnictwo. Na budowanych odcinkach dróg nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko spowodowania wypadku i ryzyko ulegnięcia wypadkowi, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu. Planuje się, że poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych.

 

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„PRZEBUDOWA UL. KOPERNIKA W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE”

 

 

DOFINANSOWANIE: 306 963,91 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 511 606,51 zł

 

CELE PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest przebudowa 195,50 m drogi gminnej ulicy Kopernika  w miejscowości Krapkowice wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej- w ciągu ulicy Leśnej na odcinku 21m.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne  oraz miejsc publicznych zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji.  W wyniku przebudowy poprawie ulegnie płynność ruchu drogowego co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu. Poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców. 
Na przebudowanym odcinku drogi poprzez poprawę stanu nawierzchni nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko wypadkowości, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).