• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie z dnia 10.06.2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.06.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej De110PE100 SDR11 na terenie działek ewidencyjnych nr 164, 165/6, 165/4, 393/9, 321/6 k.m.13 obręb Krapkowice (ul. Ks. Koziołka, 3 Maja).
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).