• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bioróżnorodność w Krapkowicach ma wiele twarzy

Na bioróżnorodność w Krapkowicach spogląda się z wielu perspektyw. Poza dużymi zadaniami, takimi jak utworzenie zielonego parawanu, gdzie posadzonych zostanie blisko 700 drzew, odbyły się również warsztaty i prelekcje dla młodzieży. 4 i 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach, odbyły się zajęcia praktyczne z budowy budek dla jerzyków. Kilka tygodni wcześniej na sześciu budynkach zarządzanych przez ZGKiM zamontowano 50 takich domków. To dzięki ich mieszkańcom, jerzykom, w mieście zmniejszy się liczba komarów. Na wspomnianych zajęciach dzieci i młodzież wraz z opiekunami wykonała domki, które zawisną na wybranych przez młodych monterów miejscach. Była praktyka, była też teoria. 7 czerwca w szkołach podstawowych nr 1 i nr 4 odbyły się prelekcje na temat życia wspomnianych ptaków. Zajęcia z młodzieżą prowadził Joachim Siekiera, znawca i miłośnik ptaków. Te spotkania to bardzo ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat tych małych, wyczynowych lotników. A ile jerzyków zaobrączkowano na terenie gminy Krapkowice, czy w jaki sposób przelatują one nad Saharą i jak odpoczywają, odpowiedzi na te pytania znają już uczestnicy prelekcji.  

 

 

Przechwytywanie.png

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).