• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:
 

  1. sprzedaż działki Nr 1276 z mapy 5 o pow. 0,1241 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Gimnazjalnej/Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  94.700,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

  1. sprzedaż działki Nr 1272 z mapy 5 o pow. 0,0885 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Klonowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  67.500,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 9:45 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

  1. sprzedaż działki Nr 1281 z mapy 5 o pow. 0,0912 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  58.000,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 10:30 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

  1. sprzedaż działki Nr 1283 z mapy 5 o pow. 0,0825 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  52.500,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 11:15 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2021 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

 

     Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

     Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

     W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

     Cena sprzedaży nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek. Okazanie granic następuje na koszt nabywcy.

 

     Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

 

                                                                              Burmistrz   Krapkowic

                                                                                     Andrzej Kasiura

 

mapa.jpeg

JPEGmapa.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).