Zielony parawan

Daglezja zielona, świerk serbski, sosna czarna, klon pospolity i wiele wiele innych. Pas drzew, który oddzieli nowopowstające osiedle Zielone w Krapkowicach od drogi krajowej nr 45, stanie się w tym roku faktem. Dzięki projektowi „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, gmina Krapkowice pozyskała prawie 250 tys. zł na realizację tego zadania. 

Zielony parawan edukacyjny, jaki tam powstanie, będzie się składał z blisko 700 drzew, a obejmie obszar wzdłuż DK 45, aż do torów kolejowych. Nie będzie to jedynie teren zadrzewiony. Otóż, aby urozmaicić to miejsce oraz wykorzystać je edukacyjnie, zostaną zamontowane tam tablice opisowe, związane z nasadzoną roślinnością. Dzięki temu, uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach będą mieli okazję do wzięcia udziału w lekcjach terenowych, podczas których z bliska przyjrzą się tematyce drzew. Takie rozwiązanie przynosi szereg innych korzyści. Jest to naturalna bariera biogeochemiczna, akustyczna i przeciwwietrzna, która zapobiega powstawaniu wirów powietrznych. Krapkowice natomiast zyskają kolejny duży zielony teren, który dołączy do istniejących już zielonych płuc gminy. 

plansza 3 wizualizacje.jpeg

bioróżnorodność.jpeg

Dotyczy projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Oś V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr BSW.042.28.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.