• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 6 wymienionej wyżej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach górne stawki opłat w przypadku opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych wynoszą brutto:

 • 33,00 zł za 1m³ do 10 km,
 • 40,00 zł za 1m³ powyżej 10 km

natomiast za opróżnianie osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz transport nieczystości ciekłych - 100,00 zł za 1

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXIX/478/2022 w sprawie okeślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-525-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Krapkowic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Krapkowice

 

 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o.

ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

tel. 77 4666 358, 77 4666 327;

 • Toi Toi Systemy Sanitarne Sp. z o. o.

ul. Kępska 12, 45-130 Opole

tel. 77 4581 821, 662 151 552;

 • Usługi Komunalne Klaudia Basczyk

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

 • WC Serwis Polska Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

tel. 801 133 088;

 • Biker Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

Lipno 33, 49-130 Tułowice

tel. 77 4607 655;

 • Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 32 2310 858;

 • Usługi Transportowe Cysterną Gerard Szichter

Kujawy, ul. Prudnicka 9, 47-370 Zielina

tel. 77 4668 038;

 • mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa

tel. 800 000 800;

 • PROFIBRUK Andrzej Przybyła

ul. Wiejska 13c, 47-180 Krośnica

Tel. 721 681 414;

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

      PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf

Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

PDFUchwała XIX-288-2013 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy w zakresie.pdf

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).