• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek!

Przypominamy właścicielom czworonogów, że ich posiadanie to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby niewidome, korzystające z psów przewodników.

Niewypełnianie  obowiązku może mieć nieprzyjemne konsekwencje prawne tj. grozi mandatem w wysokości do 500 złotych.

Psie kupy należy wyrzucać do koszy ulicznych lub pojemników na niesegregowane odpady komunalne. Zebranie kupy nie jest trudne. Można też do tego celu wykorzystać zwykłą foliową torebkę – chwycić balaska ręką włożoną do torebki i wywrócić ją na drugą stronę. W sklepach zoologicznych dostępne są woreczki na psie odchody, a także specjalne łopatki lub chwytaki.

Pakiet woreczków można też nieodpłatnie otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter).

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).