Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych:

- do sprzedaży na rzecz najemcy - dz. 18/16 m. 12, obręb: Krapkowice, lokal mieszkalny Krasickiego 1/17

- do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych -  dz. 131/5 m. 2, obręb:

Krapkowice."

Menadzer plików:
PDFzarządzenie 725,2014.pdf (137,19KB)
PDFzarządzenie 740,2014.pdf (142,24KB)