• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Działaj Lokalnie 2021

Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 13 kwietnia i potrwa do 13 maja 2021 roku. Podobnie jak w zeszłym roku grant wynosi do 6000 zł, a czas realizacji projektów to 3-6 miesięcy. W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowanie działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 

Z powodu stanu epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, spotkania w ramach programu Działaj Lokalnie 2021 z wnioskodawcami odbędą się w formie online.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które poświęcone zostanie zasadom konkursu Działaj Lokalnie 2021.

Spotkanie odbędzie się w trybie webinarium z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/tVaJA3EpyvggX5cA8

W spotkaniach mogą brać udział: osoby fizyczne, maksymalnie 100 osób w trakcie 1 spotkania.

Terminy nr:

 • II. 22 kwietnia (czwartek), od godziny: 9.00 do 11.00
 • III. 6 maja (czwartek), od godziny: 13.00 do 15.00

Program:

 1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2021.
 2. Podpisywanie elektroniczne – Autenti.
 3. Rozliczenia dotacji.
 4. Pytania i odpowiedzi.

Na Państwa telefony czekamy w godzinach pracy biura, pod numerami telefonów:

 Beata Żmuda, Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE-  575 750 122 

 Maria Muc-Łysy, Koordynator ds. rozliczeń DZIAŁAJ LOKALNIE -  731 422 747.

PDFRegulamin Lokalnego Konkursu grantowego DL 2021.pdf

PDFwniosek DL 2021.pdf

PDFplakat nabór 2021.pdf

dzialaj_lokalnie_male.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).