• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ponad milion złotych dofinansowania

Ponad milion złotych dofinansowania na termomodernizację szkoły nr 4 w Krapkowicach!

Projekt Gminy Krapkowice o wartości 1 588 764,08 zł został bardzo wysoko oceniony i zajmuje trzecie miejsce na liście rankingowej wszystkich złożonych projektów. 22 marca 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, który zatwierdził listę projektów, krapkowicki projekt dot. ZSP nr 4 został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE to 1 059 388,56 zł.

 

 

Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian i stropów w budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę węglowego kotła na gazowy, wykonanie wentylacji kuchni i kotłowni, modernizację instalacji co. wraz z systemem zarządzania energią oraz wymianę źródeł światła na energooszczędne led. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie „zielonej ściany”.

Po podpisaniu umowy rozpoczną się prace projektowe a planowany termin rozpoczęcia prac to III kwartał 2021 roku.

„Termomodernizacji oraz organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka Nisko-emisyjna, pod działanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).