• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja deratyzacji

IMG_0395.jpeg

W okresie od 1 do 31 marca 2021 r. podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji. Jest to obowiązek wynikający z par. 21 Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1880). Podmioty wyznaczone są zobowiązane do: 

1. Wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem znajdującym się na opakowaniu.

2. Umieszczeniu wyraźnego ostrzeżenia- ,,Uwaga-Trucizna" oraz zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego.

3. Dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników na odpady przed rozpoczęciem akcji deratyzacji.

4. Przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz niewrzucania resztek pokarmu do pojemników na odpady w czasie trwania akcji.

5. Pozbycia  się do 10 kwietnia 2021 r. wyłożonych resztek trucizny.

Akcję przeprowadzenia deratyzacji nadzoruje Straż Miejska w Krapkowicach. Nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niezastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z ART. 117 Kodeksu Wykroczeń.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).