• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenia o przetargu

Krapkowice, dnia 09.03.2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z oo. w Krapkowicach ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 39 o
pow. 23,46 m² na działalność handlową w branży dowolnej. Lokal wyposażony jest w
instalacje elektryczną, wod-kan.
Cena wywoławcza za czynsz (bez opłat za media) wynosi 16,00 zł. za m² netto.
Wadium w wysokości 1000 zł. należy wpłacić na konto ZGKiM Sp. z oo. ul. Rybacka 9 w
Krapkowicach w Banku Spółdzielczym nr 43888400042001000314370003 do dnia
09.04.2021. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na konto.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
podpisania umowy. Wygrywający przetarg obowiązany jest zawrzeć umowę najmu w
terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki ZGKiM, ul. Rybacka 9 w dniu 13.04.2021
o godz. 10.00 zgodnie z regulaminem przetargu. Dodatkowe informacje można otrzymać
jedynie w formie pisemnej (wersja papierowa lub e-mail).
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

* * * *

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z oo. w Krapkowicach ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 16 o pow.
110,82 m² na działalność handlową w branży dowolnej. Lokal wyposażony jest w
instalacje elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania.
Cena wywoławcza za czynsz (bez opłat za media) wynosi 16,00 zł. za m² netto.
Wadium w wysokości 5000 zł. należy wpłacić na konto ZGKiM Sp. z oo. ul. Rybacka 9 w
Krapkowicach w Banku Spółdzielczym nr 43888400042001000314370003 do dnia
09.04.2021. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na konto.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
podpisania umowy. Wygrywający przetarg obowiązany jest zawrzeć umowę najmu w
terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki ZGKiM, ul. Rybacka 9 w dniu 13.04.2021
o godz. 9.00 zgodnie z regulaminem przetargu. Dodatkowe informacje można otrzymać
jedynie w formie pisemnej (wersja papierowa lub e-mail).
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Józef Piosek

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).