PKD - informacja dla przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2008r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007r.)

Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS:

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm»

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisanych do rejestrów przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia będzie następować w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, której głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008r.

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) zachowują swoją moc do czasu ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009r.

Główny Urząd Statystyczny przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007:

  1. Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej GUS.
  2. Plik do pobrania, zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD.
  3. Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKD. Plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji. Do prawidłowego działania programu "szukacz PKD" niezbędny jest MS Access 2002 lub wyżej. Aplikacja została sprawdzona i nie zawiera żadnego szkodliwego elementu (wirusy etc).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny