Zbliża się termin zapłaty opłaty za odpady

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że do dnia 15 marca br. należy zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za luty br.

Powyższe wynika z Uchwały Nr XV/189/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.