Obowiązek sprzątania po swoim psie

z26205148Q,Bernenski-pies-pasterski-.jpeg

Bardzo dużym problemem widocznym na terenie miasta, a w szczególności placach zabaw, skwerach, parkach jest brak realizacji przez właścicieli swoich psów obowiązku sprzątania po nim. Jest to problem, uciążliwy dla innych użytkowników tych miejsc. Stanowi on ponadto naruszenie przepisów prawa. Strażnicy miejscy w trakcie patroli gdy zauważają takie wykroczenie dyscyplinują właścicieli czworonogów. Niestety zazwyczaj gdy osoby widzą patrol sprzątają po psie. Odwrotnie dzieje się gdy akurat nikt nie kontroluje tych miejsc. Skuteczność działania byłaby znacznie większa gdyby mieszkańcy decydowali się zgłaszać personalnie takie wykroczenie, a nie tylko informować o samym problemie. Strażnicy wówczas mogliby dotrzeć do takiej osoby i ukarać ją mandatem karnym. Łamanie obowiązku sprzątania po swoim pupilu stanowi wykroczenie określone w dyspozycji art. 145 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 10 ust. 2a dotyczącego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Krapkowice.