• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podziel się historią

Posiadasz archiwalne zdjęcia Krapkowic? A może inne pamiątki związane z naszym miastem? Chcesz nieodpłatnie przedstawić te artefakty szerszemu gronu? Krapkowicki Dom Kultury i gmina Krapkowice ogłaszają zbiórkę „Podziel się historią”, której celem jest stworzenie stałej wystawy w krapkowickiej Baszcie. To przygotowania do stworzenia centrum lokalnej historii.

      „Podzielsię historią”.png

Akcja „Podziel się historią” to prośba kierowana do mieszkańców, którzy mogą być w posiadaniu przedmiotów, fotografii czy pamiątek obrazujących pewne aspekty życia mieszkańców Krapkowic. Życia rodzinnego, służbowego, życia przy codziennych obowiązkach domowych. Często drobiazg, jak filiżanka po babci, stara widokówka czy guzik z munduru dziadka może okazać się ciekawym eksponatem wystawy. Jeśli są Państwo w posiadaniu pamiątek, przedstawiających wartość historyczną i chcą Państwo podzielić się tymi artefaktami z innymi mieszkańcami i gośćmi odwiedzającymi nasze miasto, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 515 518 344, 694 781 971.

Centrum lokalnej historii powstaje w najbardziej reprezentatywnym zabytku Krapkowic, czyli Baszcie. Jest to miejsce, które od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających naszą gminę. Charakter Wieży Bramy Górnej pozwalają na organizację wystaw, spotkań oraz wydarzeń związanych z historią oraz szeroko rozumianą sztuką w niezwykłej oprawie XIV-wiecznych murów.

Zasady przekazywania darowizn – regulamin akcji „Podziel się historią”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji, zwanej dalej zbiórką, jest Krapkowicki Dom Kultury (obdarowany)

            z siedzibą przy ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice oraz Gmina Krapkowice z siedzibą

            przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

       2. Zbiórka darowizn będzie przeprowadzona w okresie od 1 marca 2021 do odwołania.

 

§ 2

PRZEKAZANIE DAROWIZNY

 1. Darowiznę (w rozumieniu art. 888 kodeksu cywilnego) można przekazać codziennie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami 515 518 344, 694 781 971 lub mailowym w Krapkowickim Domu Kultury z siedziba przy       ul. Prudnickiej 7, 47-300 Krapkowice
 2. Darczyńcą Krapkowickiego Domu Kultury może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Darowiznę można przekazać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnianej do podpisania umowy o przekazaniu darowizny.
 4. Darczyńca zobowiązuje się do podpisania umowy darowizny na rzecz Krapkowickiego Domu Kultury.
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
 6. Obdarowany zrobi wszystko, aby zachować jakość, formę oraz cechy przekazanej darowizny, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za zniszczenia dokonane w skutek wypadków losowych, oraz wynikających z upływu czasu.
 7. Obdarowany zastrzega sobie prawo do decyzji o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu przedmiotu darczyńcy w wystawach organizowanych przez siebie.

§ 3

DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Krapkowickiego Domu Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 2. Darczyńca ma prawo do podpisu swoim imieniem i nazwiskiem wystawy, na której zostaną zaprezentowane przekazane wcześniej przez niego przedmioty.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Krapkowicki Dom Kultury deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej gminy Krapkowice.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).