• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu - budynek dawnego hotelu sportowego z szatniami KS „UNIA” Krapkowice

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami)

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na:

 

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 18/1 z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-sanitarnym (były hotel sportowy z szatniami KS „UNIA” Krapkowice) częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 681,03 m² oraz działki 18/2 z mapy 16 o powierzchni 0,0485 ha, położonej w Krapkowicach przy ul. Sportowej, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00034091/9, wolnej od obciążeń.

Dla terenu Krapkowic, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona nieruchomość znajduje się na pograniczu dwóch funkcji oznaczonych symbolami ZB/MN, który oznacza tereny zabudowane do dalszego zachowania, tereny zabudowy o przewadze funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności oraz PZB/US jako tereny przeznaczone pod zabudowę usług sportu, rekreacji i turystyki.

Cena wywoławcza -  400.000,00 zł  

Oględziny nieruchomości ustalono na dzień 24 lutego 2014 roku (poniedziałek) o godz. 1000 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach  ul. Rybacka 9 ( tel.77/ 4 661 888 ).

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony w dniu 18.11.2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia  7 marca 2014 roku (piątek) o godz. 1000  w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

      W a d i u m  w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 3 marca 2014 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

            W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 36, telefon  077/44 66 897, 44 66 806.

                                                                             

                                                                                     Burmistrz Krapkowic

                                                                                        /-/ Andrzej Kasiura

Pliki do pobrania:

PDFogłoszenie II przetargu-UNIA na BIP i www.pdf
 

IMG_4908.jpeg IMG_4911.jpeg IMG_4918.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).