• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Burmistrz Krapkowic rozmawiał z ZDW o krapkowickich drogach

W dniu 29 stycznia odbyło się spotkanie Burmistrza Krapkowic z dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na temat stanu technicznego, potrzeb remontowych i planów inwestycyjnych na drogach wojewódzkich na terenie gminy Krapkowice.

Pierwszym tematem rozmów było potwierdzenie rozpoczęcia w tym roku przebudowy drogi numer 416 w miejscowości Pietna. Zadanie jest planowane jako inwestycja dwuletnia, która będzie rozpoczęta jesienią tego roku, a zakończona jesienią 2015 roku. Zakres przebudowy obejmie wzmocnienie podbudowy drogi, wymianę i wzmocnienie nawierzchni oraz budowę chodnika przez całą miejscowość. Omówiono również potrzebę koordynacji działań budowlanych związanychz budową kanalizacji komunalnej w miejscowości Pietna. 

W związku z planami zapisania w zadaniach strategicznych województwa Opolskiego drogi 416 i 409 łączącej Głogówek z autostradą A4, powraca temat udrożnienia tej trasy przez Krapkowice, czyli budowa rond na skrzyżowaniach ul. 1-go Maja i ul. Opolskiej i dalej ul. Ks. Koziołka z ul. Żeromskiego i ul. Piastowską oraz ul. Ks. Koziołka z ul. 3-go Maja. Burmistrz zadeklarował udostępnienie posiadanych przez gminę koncepcji przebudowy tych skrzyżowań, udostępnienie lub przekazanie potrzebnych terenów,  pomoc przy uzgodnieniach właścicieli sieci leżących w pasie drogi oraz współudział finansowy w przedsięwzięciu. Pismo w tej sprawie zostało już przesłane na ręce marszałka woj. Opolskiego, aby temat ten był ujęty w planach przebudowy ciągu dróg 416 i 409.

Ponadto omawiano możliwości przebudowy drogi  415 w miejscowościach Rogów Op., Gwoździce oraz ul. Opolskiej w Krapkowicach. Ponieważ droga 415 nie jest przewidziana jako zadanie strategiczne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, remonty i przebudowa we wspomnianych miejscowościach powinna odbyć się po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Województwa, przy zagwarantowaniu ze strony gminy dofinansowania w wysokości min. 50 % kwoty zadania.

Przedstawiono także problemy z sytuacją ruchu samochodów ciężarowych oraz parkujących samochodów osobowych na ul. Opolskiej w rejonie firmy Metsa Tissue. Zaproponowano wygrodzenie i wprowadzenie zakazu parkowania przy samym  obszarze bramy wjazdowej do zakładu.

Podobnie w rejonie Poczty Polskiej i okolicznych sklepach przy ul. Opolskiej zaproponowano wybudowanie miejsc parkingowych w pasie chodnika zwiększając przejezdność na omawianym odcinku drogi.

UMiG w Krapkowicach

P1030460.jpeg
foto A.Matuszkiwicz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).