Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021.  

Krapkowice, 05.02.2021 r.