Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice

PDFOpis projektu - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy.pdf (186,65KB)


TERMO KÓRNICA PLAKAT_EFRR aktualizacja 1.2 mln.jpeg