• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do 8 marca 2021 roku.

Od 9 do 29 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

16 kwietnia 2021 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 19 do 23 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. 28 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się od 9 do 16 marca 2021 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do 23 marca 2021 roku.

Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 7 do 25 czerwca 2021 roku.

Rekrutacja do szkół podstawowych.jpeg

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno-przedszkolnym – 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz: 

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 552 w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021.2022.pdf (506,56KB)

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (248,68KB)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).