Ankieta dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo,

 

W związku trwającymi pracami nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej prosimy o wypełnienie ankiety.

Jest ona adresowana do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Jej celem jest pozyskanie opinii nt. poziomu życia  w gminach oraz informacji nt. potrzeb osób je zamieszkujących. Pozyskane w ten sposób informacje przyczynią się do zaplanowania działań i inwestycji w ramach Strategii w taki sposób, by odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców Aglomeracji.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w zestawieniach statystycznych.

Przejdź do ankiety >> kliknij tutaj

Przewidywany okres trwania badania to 24 stycznia - 19 lutego.

 

 

Aglomeracja Opolska