Rodzina 500+. Rodzicu, złóż wniosek

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS),

UWAGA!!! PRZY WYBORZE OKRESU ZASIŁKOWEGO PROSIMY O ZAZNACZENIE ROKU 2021/2022

  • od 1 kwietnia 2021 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy będzie ustalone na okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.- co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu, czyli od 01 czerwca 2021 r.

W przypadku wniosków składanych na nowy okres zasiłkowy w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Jeżeli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Nowy okres świadczeniowy programu „RODZINA 500+.jpeg