• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Warianty lokalizacji Mostu Południowego

Zgodnie z zawartą umową, firma Inmost z Gliwic, przygotowująca dokumentację projektową Mostu Południowego w Krapkowicach i Gogolinie, przed przystąpieniem do wykonania właściwej dokumentacji, miała za zadanie przedstawić wielowariantową koncepcję przebiegu dróg dojazdowych wraz z propozycjami lokalizacji samego obiektu mostowego.

W poniedziałek 25 stycznia, w krapkowickim Urzędzie Miasta i Gminy z projektantami oraz firmą doradczą spotkali się Arnold Joszko – zastępca burmistrza Krapkowic oraz Krzysztof Reinert - wiceburmistrz Gogolina.

Projektanci firmy Inmost, po wizji lokalnej oraz na podstawie inwentaryzacji w terenie zaproponowali trzy różne warianty lokalizacji nowej przeprawy nad Odrą. Warianty choć zasadniczo bardzo podobne, różnią się nieco długością i lokalizacją dróg dojazdowych, liczbą przęseł mostowych, a przez to długością całej przeprawy.

IMG_8526.jpeg

„Jedna z proponowanych lokalizacji jest bardzo zbliżona do naszych wstępnych założeń, uzgodnionych wspólnie z gminą Gogolin na etapie składania wniosku o dofinansowanie”  mówi zastępca burmistrza Arnold Joszko. Od strony drogi krajowej nr 45 droga dojazdowa rozpoczynać się będzie rondem w okolicach wyjazdu z Żywocic, w kierunku Kędzierzyna-Koźla, sama estakada mostowa miałaby około 450 m długości i składałaby się z pięciu przęseł. Droga ze strony gminy Gogolin włączałaby się podobnie rondem w drogę wojewódzką 423 w okolicy „Goldu” – wyjaśnia Arnold Joszko. Przede wszystkim ten wariant jest brany pod uwagę. Przemawiają za tym uwarunkowania terenowe oraz względnie najkrótsze przejście nad rzeką, co przekłada się na wartość planowanego przedsięwzięcia. Jeden z przedstawionych wariantów zakłada przeprawę przez Odrę nieco bliżej Krapkowic, w okolicach śluzy, kolejny nieco dalej w okolicach miejscowości Obrowiec. Pierwszy – choć usytuowany najbliżej miasta, byłby bardzo skomplikowany i trudny do wykonania, co za tym idzie byłby to wariant dużo droższy. Trzeci – ostatni,  wiązałby się z koniecznością wydłużenia przęseł mostu, wykonaniem dłuższych odcinków dróg oraz przejściem przez tereny, gdzie można spodziewać się gruntów nienośnych. Oznaczałoby to konieczność budowy wzmocnień pod nasypami, a tych byłoby także dużo więcej. Projektanci szacują, że prace ziemne w tym przypadku wzrosłyby o ok. 50%.

IMG_8524.jpeg

Firma projektowa na poniedziałkowym spotkaniu przedstawiła więc do oceny dodatkowe warianty przedstawionej koncepcji. Projektanci oczekują także na wytyczne Wód Polskich,  zarządcy rzeki Odry odnośnie sugerowanych wysokości przeprawy od poziomu rzeki. Według założeń przetargowych do końca listopada tego roku, wykonawca ma przedstawić pierwszy etap dokumentacji z inwentaryzacją infrastruktury obiektów oraz uzyskaniem decyzji  środowiskowej. Do końca listopada 2022 roku powinniśmy otrzymać projekty wykonawcze wszystkich branż, szczegółową dokumentację przetargową oraz przedmiary i kosztorysy. Oznacza to, że do końca przyszłego roku gotowe powinny być wszystkie dokumenty, które pozwoliłyby na dalsze staranie się o pieniądze rządowe na budowę nowego mostu.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).