10.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zagospodarowanie przestrzenne

biały.png
 
Wykaz planów i zmian dokonanych w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krapkowice
Oznaczenie terenu
(lokalizacja)
Nr uchwały RM

Publikacja
w Dz. Urzędowym

Woj. Opolskiego*

Opis - przeznaczenie terenu
A9aS - ul.Opolska
w Krapkowicach
 
XXXVII/314/97 Nr 29
z dn. 14.11.1997
Teren składów, magazynów, handlu
C47UK,UZ – ul. Piastowska
w Krapkowicach
XXXVII/314/97 Nr 29
z dn. 14.11.1997
Teren kultu religijnego oraz teren projektowanych usług zdrowia
C43aSB – ul. Piastowska
w Krapkowicach
XXXVII/314/97 Nr 29
z dn. 14.11.1997
Teren składów, magazynów obejmujących bazę gospodarki komunalnej
C33MN – ul. Żeromskiego, Chrobrego
w Krapkowicach
XXXVII/314/97 Nr 29
z dn. 14.11.1997
Teren zabudowy mieszkaniowej
C45aKS – ul. Ks.Koziołka
w Krapkowicach
XXXVII/314/97 Nr 29
z dn. 14.11.1997
Teren urządzeń obsługi komunikacji – stacja paliw, usługi handlu i gastronomii
C80US
w Krapkowicach
 
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Stadion w Otmęcie
C73US
w Krapkowicach
 
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Hala sportowa w Otmęcie
C26aS,P,KS – ul.Żeromskiego
w Krapkowicach
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Teren składów, handlu z zapleczem magazynowo-składowym, przemysłu i rzemiosła
B5aS,P,URU – ul. Prudnicka
w Krapkowicach
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Teren projektowanych zakładów i usług produkcyjnych, rzemiosła nieuciążliwego, składów i magazynów, handlu i gastronomii
B17aMN,U,KS – ul. Prudnicka
w Krapkowicach
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Teren urządzeń obsługi technicznej komunikacji, usług i zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności
C37 MN
ul.Koziołka-Dambonia
w Krapkowicach
 
XXXII/394/98 Nr 24
z dn. 31.08.1998
Teren adaptowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej –Otmęt
B1aMN,U - Żywocice XXXII/391/98 Nr 22
z dn. 17.08.1998
Teren budownictwa mieszkaniowego oraz usług handlu, gastronomii, kultury
D1aMN,U - Pietna XXXII/391/98 Nr 22
z dn. 17.08.1998
Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, usług handlu, gastronomii, kultury
D5MN - Pietna XXXII/391/98 Nr 22
z dn. 17.08.1998
Budownictwo jednorodzinne i zagrodowe
H1aMRj Nowy Dwór XXXII/391/98 Nr 22
z dn. 17.08.1998
Zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych
K4aMRj - Gwoździce XXXII/391/98 Nr 22
z dn. 17.08.1998
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
L29aKS - Rogów Opolski

XXXII/391/98

Nr 22
z dn. 17.08.1998

Teren urządzeń obsługi komunikacji-projektowana stacja paliw z usługami towarzyszącymi
Ma5MN - Dąbrówka Górna

XXXII/391/98

Nr 22
z dn. 17.08.1998

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowy usługowej
Teren 55AUC,B56MW,UH,UI
ul.Prudnicka-Kozielska
w Krapkowicach
 
XI/150/99 Nr 8
z dn. 28.01.2000
Tereny usługowe – teren byłego tartaku i gospodarstwa rolnego przy ul.Prudnickiej-Kozielska
Rejon ul.Linanowskiego droga krajowa 45 w Krapkowicach XIII/195/2000 Nr 26
z dn. 13.04.2000
Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, przemysłu i składów z wyłączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych
C61UH,UG,UK - ul.Kilińskiego w Krapkowicach XXI/321/2000 Nr 2
z dn. 12.01.2001
Teren handlu, gastronomii, usług bytowych,ul. Kilińskiego
Tereny mieszkaniowe ul.Górna-Żeromskiego
w Krapkowicach
XXI/322/2000 Nr 2
z dn. 12.01.2001
Tereny mieszkaniowe z usługami o charakterze nieuciążliwym
Rejon ul.Prudnickiej - Sportowej
w Krapkowicach
XXI/323/2000 Nr 78
z dn. 29.12.2000
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Rejon ul.Prudnickiej - POM
w Krapkowicach
XXV/402/2001 Nr 51
z dn. 15.06.2001
Tereny przemysłowo-składowo-usługowe
D1bMN - Pietna XXV/403/2001 Nr 49
z dn. 13.06.2001
Teren zabudowy jednorodzinnej
Linia energetyczna 400kV relacji Dobrzeń-Wielopole XXVI/430/2001 Nr 63
z dn. 20.07.2001
Linia energetyczna 400 kV
Węzeł Dąbrówka Górna
na autostradzie A4

XXX/489/2001

 

Nr 6
z dn. 24.01.2002

Teren zabudowy przemysłowo-składowo-usługowy
D1cKS - Pietna XXXIV/548/2002 Nr 87
z dn. 27.08.2002
Urządzenia i obiekty zaplecza motoryzacji
Tereny między ul.Opolską, a linią kolejową – teren „MON”
w Krapkowicach
XXXVI/575/2002 Nr 119
z dn.22.11.2002
Zabudowa mieszkalna z dopuszczeniem mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług małej gastronomii
Tereny zakładów OTMĘT XXXVI/574/2002 Nr 119
z dn.22.11.2002
Tereny zabudowy przemysłowej
Teren przy ul. Ks.Duszy
w Krapkowicach
DOCUchwala RM Nr IV-31-03 w sprawie zmainy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice.doc Nr 15
z dn. 07.03.2003
Tereny handlu, rzemiosła, usług
Rejon ul. Prudnickiej - POM
w Krapkowicach
DOCUchwałaRM Nr VIII-108-03 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w rejonie ul.Prudnickiej.doc Nr 81
z dn. 15.10.2003
Tereny przemysłowo -składowo-usługowe
Rejon ul. Prudnickiej
w Krapkowicach
DOCUchwała RM Nr VIII-109-03 w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - ul.Prudnicka.doc Nr 85
z dn. 24.10.2003
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Teren przy ul. Kilińskiego - 3 Maja DOCUchwała RM Nr VIII-110-03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice.doc Nr 85
z dn. 24.10.2003
Teren pod stację paliw
 Teren zakładów papierniczych z obszarem przyległym
w Krapkowicach
DOCUchwała Nr XI-180-04 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice_Zakłady Papiernicze.doc  Nr 34
z dn. 24.05.2004
 Tereny przemysłowo-składowo-usługowe
 Teren przysiółka Posiłek w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opolskim DOCUchwała Nr XI-179-04 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.doc Nr 33
z dn. 19.05.2004
Tereny przemysłowo-składowo-usługowe
 
 Rejon ulicy Ks. Duszy
w Krapkowicach
DOCUchwała RM Nr XVI-235-2004 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.przestrzennego m.Krapkowice w rejonie ul.Ks.Duszy..doc Nr 76
z dn. 10.11.2004
Tereny przemysłowe 
 Rejon ulic Prudnickiej, Mieszka i Sportowej
w Krapkowicach
DOCUchwała RM Nr XVI-236-2004 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.m.Krapkowice w rejonie ulic Prudnickiej ,Mieszka i Sportowej.doc Nr 76
z dn. 10.11.2004
Zabudowa usługowa 
Rejon ulicy 3 Maja 
w Krapkowicach
 DOCUchwała RM Nr XVI-237-2004 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennym .m.Krapkowice w rejonie ul.3 Maja.doc  Nr 76
z dn.10.11.2004
Zabudowa usługowo, składowa rzemieślnicza i mieszkaniowa 
 Teren zakładu przemysłu skórzanego "Otmęt"
w Krapkowicach
 XXVI/355/2005  Nr 78 
z dn.02.12.2005
 Tereny przemysłowe
Teren ul. Żeromskiego 
w Krapkowicach
DOCUchwała Nr XXVI-357-2005 w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego w rejonie ul.Żeromskiego w Krapkowicach.doc Nr 81
z dn. 13.12.2005
Tereny przemysłowo-usługowe 
 Rejon węzła na autostradzie we wsi Rogów Opolski  DOCUchwała Nr XXVI 354-2005- w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka G. i Rogów Op..doc  Nr 81
z dn. 13.12.2005
 Tereny przemysłowo-składowe
 Rejon ul. Ks. Koziołka i Górnej
w Krapkowicach
DOCUchwała Nr XXVI-358-2005-w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego w rejonie ulic Ks.Koziołka i Górnej w Krapkowicach.doc  Nr 81
z dn. 13.12.2005

Usługi handlu, gastronomii
i mieszkalnictwa zbiorowego 

 Rejon ul. Ks. Koziołka
w Krapkowicach
 XXVI/356/2005  Nr 80
z dn. 09.12.2005
 Mieszkalnictwo zbiorowe, usługi handlu, gastronomii, kultury
Rejon  ul. 3 Maja (TESCO)
w Krapkowicach
IX/73/2007  Nr 80
z dn. 02.11.2007
Usługi handlu z dopuszczeniem pod usługi gastronomii, usługi bytowe i stację paliw
Rejon ulic Opolskiej
i Limanowskiego
w Krapkowicach
IX/74/2007  Nr 80
z dn. 02.11.2007

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /zabudowy usługowej; tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów /zabudowy usługowej; tereny dróg publicznych.

Teren wsi Żużela

XXXI/342/2010
Załącznik :
Rysunek miejscowego planu

Nr 91
z dn. 10.08.2010

Tereny wsi Żużela w granicach administracyjnych.

Krapkowice

NR II/11/2010

Rysunek miejscowego planu

Nr 8
poz. 70 z 20.01.2011
Teren w rejonie Zakładu Przemysłu Papierniczego
Dąbrówka Górna   XI/153/2012
Plan zagospodarowania:

Arkusz A

Arkusz B

Nr 412
z dn. 20.03.2012

 Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowy usługowej
 Rogów Opolski

XI-154-2012
Plana zagospodarowania:

Arkusz A

Arkusz B

Nr 413
z dn. 20.03.2012

Teren urządzeń obsługi komunikacji-projektowana stacja paliw z usługami towarzyszącymi
 Węzeł Dąbrówka Górna
na autostradzie A4
 XII/170/2012

Plan zagospodarowania

 Nr 722
z dn. 17.05.2012
 Teren zabudowy przemysłowo-składowo-usługowy
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela PDFUchwała nr XXIII-371-2013 - Żużela.pdf
PDFRys. plany - zał nr 1.pdf

Uchwała opublikowana w Dz. Urzędowym z 16.12.2013r. poz. 2814.
Uchwała wcześniej wysłana nr XXIII/372/2013 opublikowana w dz. urzędowym z 13.12.2013r. poz. 2809

 

Tereny wsi Żużela w granicach administracyjnych.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego
„Otmęt”
PDFUchwała nr XXIII-372-13-w spr. zmiany miejsc.planu zagosp.- OTMET.pdf
PDFRys. planu.pdf


dz. urzędowy z dnia 13.12.2013
poz. 2809

 


Tereny przemysłowe

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krapkowice
PDFStudium Krapkowic_tekst ujednolicony_2013r.pdf
PDFRysunek.pdf
brak dziennika

 

Tereny Gminy Krapkowice w granicach administracyjnych

*/
Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego opublikowane  są na stronie:
www.opole.uw.gov.pl 
Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego opracowuje i zamieszcza Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego. W niektórych mogą występować puste strony – spowodowane jest to tym, że część materiałów nie jest przetwarzana w formie elektronicznej (w publikacjach drukowanych te materiały znajdują się).