Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA
NEWSLETTER

Gospodarka odpadami

kubly-i-worki3.png

Witamy w zakładce poświęconej systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest wdrażany od 1 lipca 2013r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niniejsza zakładka zawiera wszelkie niezbędne informacje, o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kierowane zarówno do mieszkańców gminy jak również przedsiębiorców z terenu gminy.

UWAGA

Od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Gminy Krapkowice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy nr

55 8884 0004 2001 0000 7777 0200

W związku z przejęciem od 01 stycznia 2014 roku przez Gminę Krapkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, informuję, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (tj. firmy, instytucje publiczne itd.) są zobowiązani do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firma wpisana do rejestru działalności regulowanej.


Kontakt z firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice:

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o
Z siedzibą we Wrocławiu ul. Świętego Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
Oddział w Nysie
Adres korespondencyjny:
ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa
Tel. 77 433 06 82

www.komunalnik.net

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice
Tel. 605 600 678


PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Krapkowice po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” gmina Krapkowice należy do Południowo – Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

¤  ¤  ¤  ¤  ¤

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Miasta i Gminy Krapkowice mogą być transportowane  do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu lub Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnychw Kędzierzynie-Koźlu.


Szybkie MENU: