14.6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MPSZOK - Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) prowadzony jest przez firmę Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowy ul. Raciborska 144b.

Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać:

 1. odpady surowcowe „suche”, w tym papier;
 2. szkło opakowaniowe;
 3. odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz popiół;
 4. odpady  niebezpieczne (leki, baterie, butelki po olejach samochodowych, puszki po farbach, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne);
 5. odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje);
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory, odkurzacze);
 7. zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów;
 8. odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MOBILNYM PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZOBACZ >> PDFLista odpadów przyjmowanych przez PSZOK.pdf

Do MPSZOKu nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • STYROPIAN, WEŁNA MINERALNA, PAPA,

 • ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE,

 • ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE.

MPSZOK przyjmuje odpady komunalne tylko od mieszkańców Gminy Krapkowice po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Odpady dostarczone do MPSZOK muszą być posegregowane.  

HARMONOGRAM  MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK) W KRAPKOWICACH NA  I POŁOWĘ 2018 R.

zlokalizowanego na parkingu przy hali widowiskowo - sportowej im. W. Piechoty
przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach

Miesiąc

Dni w miesiącu

Godziny otwarcia

Styczeń

12,13,20,26,27

8:00-16:00

Luty

3,9,10,17,23,24

8:00-16:00

Marzec

3,9,10,17,23,24

8:00-16:00

Kwiecień

7,13,14,21,27,28

8:00-16:00

Maj

5,11,12,19,25,26

8:00-16:00

Czerwiec

2,8,9,16,22,23,30

8:00-16:00