28.4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice

 

 


Ziemia Krapkowicka to urocze miejsce, które od pierwszych chwil urzeka swoich gości i nie pozwala o sobie zapomnieć. Kto choć raz odwiedził naszą małą ojczyznę, szybko tu wraca – bo tutaj dobrze się żyje, wypoczywa i inwestuje.

Ziemia Krapkowicka to miejsce tętniące życiem i pozytywną energią. Pełne zieleni i interesujących zakątków. Gdzie okoliczne lasy i wody tworzą znakomitą bazę rekreacyjną dla ludzi spragnionych wypoczynku, gdzie na miłośników historii czekają zabytki, a na inwestorów przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju.

Największym atutem Krapkowic jest ich położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: tradycyjnego szlaku handlowego do Czech i Moraw oraz jednego z najważniejszych szlaków drogowych Europy - autostrady A4. Gmina Krapkowice dzięki dwóm zjazdom stanowi istotny węzeł komunikacyjny, usytuowany w samym środku A4. Zaletą Krapkowic, oprócz dogodnych połączeń drogowych, jest doskonale utrzymana droga żeglowna na Odrze oraz bliskość dwóch międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach i Wrocławiu. Dostępne jest również lotnisko cywilne w oddalonym o 15 km Kamieniu Śląskim.

Skarbem Ziemi Krapkowickiej są niewątpliwie jej mieszkańcy – otwarci na nowe inicjatywy, pracowici i przedsiębiorczy, mający silne poczucie tradycji i tożsamości regionalnej. Ta gościnność i otwartość zaowocowały podpisaniem umów o partnerstwie i współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Dzisiaj Krapkowice mogą się poszczycić realizacją wspólnych projektów z miastami partnerskimi:  Camas i Hillsboro (USA), Wissen i Neugersdorf (Niemcy), Lipova Lazne (Republika Czeska), Rohatyn (Ukraina), Morawica i Zabierzów (Polska). Partnerami regionalnymi gminy Krapkowice są: Związek Gmin „Aqua Silesia”, Związek Gmin „Prokado”, Stowarzyszenie samorządowe „A-4”, Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

Ostatnie lata to prace nad zmianą wizerunku Krapkowic. Nastąpiło stopniowe zmniejszenie roli wielkich zakładów przemysłowych na rzecz małych i średnich firm z sektora prywatnego. Najnowsze inwestycje gospodarcze w gminie Krapkowice: Centrum Handlowo-Usługowe, Spedycja i Logistyka Paul Schockemöhle Polska Sp. z o.o.; Salon motorowo-rowerowy, BIS Multiserwis Sp. z o.o.

DSC01356.jpeg

Władze Krapkowic dbają o dobrą atmosferę do inwestowania – potwierdzają to licznie przyznane certyfikaty i wyróżnienia: „Gmina Fair Play”, „Złota Lokalizacja Biznesu”, „Przejrzysta Polska”, „Grunt na medal”. Wszystkim przedsiębiorcom chcącym inwestować w Krapkowicach – władze miasta oferują atrakcyjne tereny pod inwestycje, fachowe doradztwo, pomoc ze strony instytucji samorządowych, a także ulgi i zwolnienia podatkowe.

Z uwagi na walory lokalizacyjne i przyjazny klimat dla przedsiębiorców, Krapkowice stanowią istotny punkt na gospodarczej mapie Opolszczyzny. Krapkowice są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin województwa opolskiego. Dzisiaj na terenie gminy działa ponad dwa tysiące podmiotów gospodarczych, w tym 95 prężnie działających średnich i dużych firm.

O silnej pozycji ekonomicznej Krapkowic świadczy, chociażby dochód na jednego mieszkańca, przewyższający średnią wojewódzką. Pod względem wydatków na inwestycje, Krapkowice i okoliczne gminy należą do pierwszej piątki, najlepiej inwestujących powiatów województwa opolskiego.

W ostatnich latach (2002 – 2006) na terenie gminy Krapkowice zrealizowano kilka inwestycji samorządowych:

 

089krapkowice_gimnazjum na 1000-lecia.jpeg
Krapkowice_Krasickiego.jpeg
Krapkowice_ul.Parkowa.jpeg
 • wybudowano halę sportową przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,
 • zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chrobrego- Żeromskiego-Górna w Krapkowicach oraz w  Dąbrówce Górnej, Gwoździcach, Rogowie Opolskim, Steblowie,
 • stworzono warunki dla rozwoju sieci gazowej w rejonie ulic Żeromskiego -Chrobrego -Górnej,
 • zaadaptowano budynek hotelu nr 5 przy ulicy Krasickiego w Otmęcie na mieszkania,
 • przeprowadzono  remont budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej w Krapkowicach,
 • odrestaurowano basztę i część murów obronnych w Krapkowicach,
 • zaadaptowano budynek przy ulicy Opolskiej na Urząd Skarbowy,
 • wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące drogi i chodniki,
 • odbudowano po powodzi kładkę dla pieszych na moście kolejowym w Krapkowicach,
 • ustawiono nowe punkty świetlne na terenie miasta i gminy,
 • zaktualizowano istniejące i opracowano nowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.in. Gold, ul.Ks. Koziołka-Górna, ul.Ks. Koziołka –  A-4, Rogów Opolski przy węźle autostradowym, teren zakładów „Otmęt”),
 • kontynuowano dozbrajanie terenów inwestycyjnych i działek pod budownictwo mieszkaniowe,
 • zagospodarowano i urządzono tereny rekreacyjne przy ulicy Ks. Koziołka (pl. Eichendorffa).

Dzięki inwestycjom gminnym, ale nie tylko, Krapkowice stały się również atrakcyjnym miejscem realizacji sportowych pasji i spędzania wolnego czasu (turystyka piesza i rowerowa, jazda konna, wędkarstwo, golf czy agroturystyka).

pałac w dąbrówce górnej.jpeg Oprócz wciąż rozwijającej się bazy turystycznej, dodatkową zachętą jest to, co oferuje nam sama natura. Malownicze krajobrazy oraz walory przyrody zachęcają do odwiedzin. Wśród szczególnie urokliwych miejsc o charakterze zabytkowym dominują parki w Rogowie Opolskim, Dąbrówce Górnej i Żużeli. Osobliwości botaniczne występują wzdłuż rzeki Osobłogi i w jej dolinach, gdzie powstały bogate siedliska roślin. Unikalne są również źródła wodne zlokalizowane w lasach Rogowa Opolskiego.

Gmina Krapkowice zaliczana jest do regionów o najcieplejszym klimacie w Polsce. Wczesna wiosna, ciepłe lato, długa jesień, łagodny przebieg zimy oraz umiarkowana ilość opadów atmosferycznych tworzą wyjątkowo korzystne warunki dla turystyki i wypoczynku w okresie całego roku.

Ziemia Krapkowicka to idealne miejsce dla miłośników rekreacyjnej jazdy na rowerze. Rowerzyści znajda tu profesjonalnie przygotowane i oznakowane trasy rowerowe, będące efektem wspólnego polsko-czeskiego projektu, realizowanego z funduszy europejskich. Trasy przebiegają drogami asfaltowymi oraz polnymi przez najciekawsze zakątki naszej gminy i gmin ościennych, aż do granicy z Republiką Czeską. zabytkowy piec wapienniczy przy ul. Opolskiej.jpeg

Podróżując po Ziemi Krapkowickiej oprócz malowniczych widoków można napotkać niezwykłe okazy roślinne oraz liczne obiekty zabytkowe, m.in. zamek krapkowicki, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, wieżę Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych, zamek w Rogowie Opolskim, pałac w Dąbrówce Górne, kościoły parafialne oraz przydrożne krzyże i kapliczki.

Niepowtarzalnym zasobem historycznym są pozostałości pierwotnego przemysłu wapienniczego i cementowego tzw. „wapienniki”, czyli piece do wypalania wapna, które występują na terenie Krapkowic przy ul.Opolskiej, stanowiąc atrakcję  i podwaliny do stworzenia szlaku wapienników. 

Krapkowice_most drogowy.jpeg Krapkowice – stolica powiatu krapkowickiego – są pięknym i zadbanym miastem, położonym po obu stronach Odry. Miasto łączą dwa mosty: drogowy i kolejowy (zniszczony w czasie powodzi `97, obecnie odbudowany). Lewobrzeżną część Krapkowic stanowi stare miasto z malowniczym rynkiem, osiedlami mieszkaniowymi i terenami inwestycyjnymi. W skład prawobrzeżnej dzielnicy (Otmęt) wchodzi kilka dużych osiedli mieszkaniowych oraz tereny przemysłowe. Tu swoje siedziby mają władze samorządowe: miasta oraz powiatu. Liczne zabytki w połączeniu ze współczesną zabudową czynią miasto urokliwym i wyjątkowym.

Najbardziej reprezentacyjną częścią miasta jest rynek otoczony kamieniczkami, najstarsza pochodzi z XVIII wieku. Podobnie jak w Krakowie, każdego dnia w samo południe na krapkowickim rynku można usłyszeć hejnał Krapkowic, dobiegający z pobliskiej Wieży Bramy Górnej (czyli krapkowickiej baszty). Niezwykłą pamiątką ze zwiedzania krapkowickiej baszty jest własnoręcznie wykonana kartka z papieru czerpanego, w działającej tam Wytwórni Papieru Czerpanego „Czerpuś". Wewnątrz wieży, na poszczególnych kondygnacjach znajdują się  wystawy plastyczne prezentujące najciekawsze obiekty i miejsca Ziemi Krapkowickiej. Dodatkową atrakcję stanowi taras widokowy na szycie wieży, z którego można podziwiać przepiękną panoramę Gór Opawskich. Równie chętnie jak mieszkańcy, bywają tu goście. Dlatego też władze miasta dokładają wszelkich starań, aby Ziemia Krapkowicka nie traciła na urodzie. Duży nacisk kładzie się na inwestycje związane z renowacją obiektów dziedzictwa kulturowego. Przykładem może tu być wspomniana konserwacja baszty i murów zabytkowych w Krapkowicach. Duże znaczenie ma również dbałość o tereny zielone jak chociażby zagospodarowanie parku miejskiego w Krapkowicach-Otmęcie.

 

118krapkowice_z lotu - zamek i kościół sw. mikołaja.jpeg
036krapkowice_zamek.jpeg

007krapkowice_rynek.jpeg

018krapkowice_rynek.jpeg

031krapkowice_baszta z murami obronnymi.jpeg
krapkowice_fontanna na rynku.jpeg

Nowoczesne zarządzanie zgodne z standardami europejskimi to wizytówka Krapkowic. Świadczyć mogą o tym przyjęte i sukcesywnie wprowadzane w życie kompleksowe programy społeczno-gospodarcze, mające na celu rozwój całej gminy, jak i poprawę życia jej mieszkańców. Oto najważniejsze zadania na najbliższe lata:

 • kontynuacja i zakończenie budowy krytej pływalni z zapleczem rekreacyjnym przy ul.Wrzosów w Krapkowicach,
 • realizacja programu przebudowy nawierzchni dróg i chodników na terenie całej gminy,
 • kontynuacja rozbudowy systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ściborowice, Nowy Dwór, Żywocie, Pietna, Borek, Żużela,
 • gazyfikacja osiedla mieszkaniowego w Krapkowicach-Otmęcie (rejon ulic: Górna, Żeromskiego, Chrobrego),
 • kontynuacja prac koncepcyjno-projektowych drugiej przeprawy mostowej przez Odrę,
 • kontynuacja uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy węzłach autostrady A-4,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne,
 • dalszy rozwój tras i ścieżek rowerowych,
 • zagospodarowanie kompleksów zielonych: ulic Leśna-Jagiellońska, park przy ulicy Kozielskiej (teren przy szpitalu), teren przy stadionie KS „Unia”,
 • przystąpienie do adaptacji budynku poprzemysłowego przy ulicy Opolskiej na Ośrodek Readaptacji Społecznej,
 • utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy lokalowej dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej na terenie wiejskim,
 • kontynuacja poprawy bazy szkolnictwa – budowa sal gimnastycznych w Żywocicach i Kórnicy,
 • dalsze pozyskiwanie działek pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy 3 Maja i przy ulicy Żeromskiego,
 • objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów,
 • aktywne współuczestnictwo w budowie linii do segregacji odpadów komunalnych,
 • likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

 fot. Misiak, Migdał, Guz, Matuszkiewicz